Evangelisation och böner, samt gåva till församlingen

Allekyrkan är en ideel och gudfruktig förening, som är beroende av evangelisation, böner, samt tjänande och givande för att kunna bedriva verksamheten.

Är du troende och vill engagera dig i Guds kallelse genom bön, tjänande eller evangelisera på något vis, välkommen att hjälpa till; Jesus börda är mild och lätt att bära (Matt. 11:28-30).

Samt de som har kroppslig styrka nog, är det viktigt att vara med på möten här eller övriga platser; överge inte församlingsgemenskapen (Heb. 10:23-25).

Något av det viktigaste sätten att tjäna på för en troende: är att be för, samt bry sig om, alla kristna, de utsatta, ensamma och även vilsna samt ofrälsta.

 

Känner du dig manad av sunt förnuft och Helige ande att ge en viss summa till denna församling?
Tack för  din gåva!
Överföring kan ske till Allekyrkans swish nummer eller bank-giro:

Swish nummer : 123 580 91 16

Bankgiro : 982-5696

 

ÄNKANS OFFERGÅVA

Mark. 12:41-44
Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. 
Där kom också en fattig änka och lade i två små kopparmynt, ett par ören. 
Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: “Jag säger er sanningen: Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på.”

PAULUS UPPMANING TILL FÖRSAMLINGEN I KORINT

2 Kor. 8:9-15
Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Jag ger mitt råd i den här saken, därför att det är bäst för er, ni som redan i fjol var först både med att påbörja arbetet och att besluta om det. Fullfölj nu arbetet, så att ni som var villiga att besluta om det också genomför det efter de tillgångar ni har. Finns den goda viljan, så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Detta säger jag inte för att andra skall få det bättre och ni få det svårt, utan för att alla skall ha det lika. Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.