VÄLKOMMEN - LÅT OSS VÄXA TILLSAMMANS SOM

GUDS FÖRSAMLING

Söndags Gudstjänster


Välkommen att vara med !

Information till våra söndagssmöten, oftast start kl. 11:00, men ibland t.ex. 16:00, uppdateras senast här innan torsdag före varje söndag, även via 


Söndag 13.06.2021 - kl. 11:00

Tema: Kallelse till Himmel-riket
(Bjuden på fest)

Gudstjänst i Allekyrkans lokal, gemenskap, Ordet och sång. Predikan av pastor Paul.

Söndag 30.05.2021

Visade Live Gudstjänst från Korskyrkan Ludvika

Söndag 06.06.2021


Gudstjänst i Allekyrkans lokal, gemenskap, Ordet och sång.

Upp till 50 personer får nu samlas i kyrkans lokal, så alla välkomna, utan att behöva meddela före. På mötena håller vi säkra avstånd, lokalen är stor så det är inga problem att träffas inom kyrkan, mer än 40 personer är osannolikt. 

Kommande evenemang & Programblad

Möten planeras till sommaren, uppdateras eftersom, innan mötena, här eller ovan på Söndags Gudstjänst, möjligen någon eller några veckor i taget pga pandemin.