Välkommen

Planerade Möten Hösten år 2020, se Programblad

På mötena håller vi säkra avstånd, lokalen är stor så det är inga problem att träffas inom kyrkan, fler än 10-20 personer är osannolikt.
På grund av coronaviruset är övriga Allékyrkans Gudstjänster
och möten i kyrkolokalen tillsvidare inställda.
Kom ihåg att vara försiktig i dessa tider, det handlar inte bara om
att skydda dig och din familj – det handlar om att hjälpa till
att rädda andras liv. Vi som kristna vill ta det ansvar 
som behövs för att skydda både gamla och unga.