Välkommen

Planerade Möten Hösten år 2020, se Programblad
Det kan vara uppehåll eller enstaka pauser vissa dagar i programbladet, pga pandemin, reglerat av kommunens rekommendationer, ring oss per kontakt-uppgifter om du är osäker om vi har möten en viss dag.

På mötena håller vi säkra avstånd, lokalen är stor så det är inga problem att träffas inom kyrkan, fler än 10-20 personer är osannolikt.
På grund av coronaviruset är övriga Allékyrkans Gudstjänster
och möten i kyrkolokalen tillsvidare inställda.
Kom ihåg att vara försiktig i dessa tider, det handlar inte bara om
att skydda dig och din familj – det handlar om att hjälpa till
att rädda andras liv. Vi som kristna vill ta det ansvar 
som behövs för att skydda både gamla och unga.